Terug naar blog overzicht
Kromkommer's kwaliteitsdefinitie

Wo 11 april

Kromkommer's kwaliteitsdefinitie

Kromkommer pleit voor afschaffing EU-handelsnormen voor groente en fruit 

Waarom zou een tweelingkiwi anders smaken dan de reguliere ovale en hoezo zouden er alleen maar rechte puntgave wortelen op je snijplank mogen liggen? Kromkommer vindt dat we onzinnig hoge eisen stellen aan het uiterlijk van onze groente en fruit en dat het daarmee afgelopen moet zijn - omdat het belachelijk is, zeker als je ziet hoeveel mensen er wereldwijd nog honger lijden. De Kromkommer-meisjes stelden een nieuwe kwaliteitsdefinitie op. Marqt tekent.

Weg met bizarre schoonheidsidealen
We staan misschien wel op een breekpunt in de geschiedenis van de Europese groente- en fruitindustrie. Op 19 april vindt het volgende Algemeen Overleg Voedsel in de Tweede Kamer plaats en dit jaar ligt er een ruim ondertekend document op tafel dat oproept tot afschaffing van een aantal specifieke Europese handelsnormen. Kromkommer stelt zo de huidige, absurd kritische kwaliteitseisen ter discussie. Hoe meer spelers meedoen, hoe beter. Als groenvoorvechter en filosofie-verwant tekent Marqt de vooruitstrevende herdefinitie.

Een schets van het verspillingsprobleem
Sinds 2012 zet Kromkommer zich in tegen de verspilling van groente en fruit. Door soep van de overschotten te maken, geven ze de anders onnodig weggegooide groente een nieuwe, verdomd lekkere bestemming. Ondanks dit mooie initiatief werd tijdens de afgelopen zes jaar frustrerend duidelijk dat de meisjes hiermee niet de angel uit het probleem halen. De afvalberg blijft - waarom gooien we zoveel gezonde producten weg?

In de eerste plaats door overproductie, waardoor een deel direct naar de afvalberg moet, tot veevoer wordt verwerkt of wordt omgezet tot biogas. Soms duurt het te lang voordat de producten bij verwerkers, producenten en consumenten terechtkomen. En dan is er nog de grote bulk die mensen thuis weggooien, omdat ze teveel inkopen of omdat de appel of banaan een rotte plek heeft gekregen. Zonde van al dat prima, gezonde eten.

Maar waar de Kromkommers nu vooral tegen gaan strijden is de onzinnige ophef in de eerste stap van de keten. Sommige groente en fruit voldoen niet aan de kwaliteitseisen van de EU en afnemers, komen simpelweg niet door de ballotage. Omdat ze te krom zijn, klein, raar of dik, terwijl er in feite niets mee mis is. Zeg nou zelf, is dat niet zonde? Als mens word je om die redenen ook niet naar de exit van je bestaan gesleept.

Waarom zo kritisch?
We zijn veeleisend door een ouderwets luxeprobleem. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we goed geworden in veel en goedkoop groente en fruit produceren. Door die toegenomen efficiëntie en een groeiend overschot kunnen we ons in de westerse wereld veroorloven om kritisch te zijn op de looks van ons eten, van maat tot kleur, vorm en glans. Gevolg? Kwaliteit kreeg een nieuwe invulling. Groente- en fruitsoorten moeten qua uiterlijk ’identiek, zonder afwijking’ zijn. Die eisen geven houvast om binnen de EU handelsnormen te definiëren.

Het uur NU
Kromkommer vindt het meer dan tijd om afscheid te nemen van die schoonheidsidealen. Niet alleen roepen ze op de EU-handelsnormen grondig te herzien, ook vragen ze telers en retailers om de eigen eisen te versoepelen, de kwaliteitsdefinitie te tekenen en dit te gaan uitdragen, om de beweging zo breed mogelijk van de grond te krijgen. Hoe groter het front van Nederlandse partijen, hoe beter we als gids kunnen fungeren voor de rest van Europa, en wie weet, wereldwijd. De Tweede Kamer beslist, maar wij staan erachter.

Wat wil je ermee doen?
Als alles volgens plan verloopt, worden groente en fruit uit zowel klasse 1 als 2 weer volop te krijgen in de winkels, voor een eerlijke prijs. Of je nu voor de rechte of kromme komkommer kiest of voor de kogelronde of drietandtomaat, mag je natuurlijk zelf weten, maar wat ons betreft heeft die keuze niets te maken met een andersvormige fysique. Bovendien, zijn die tweebenige wortels niet eigenlijk heel leuk?

Meer weten over de kwaliteitsdefinitie van Kromkommer of het voedseldebat in de Tweede Kamer?

Reageer